H Franchising La Specializzazione

Prink  je nejvíce specializovanou firmou ve svém oboru, evropský leader s více než 1000 obchody a prodejními koutky. Společníci zakladatelé mají více než dvacetiletou zkušenost v oboru renovace kazet. Jednou z výzev, která byla zrealizována,bylo předat jednotlivým vedoucím obchodů ohromné technické , informační, obchodní a marketingové know how na základě specifického školícího programu.
A tak dnes je pravou přidanou hodnotou Prinku specialista, který je v obchodě každý den v přímém kontaktu s konečnými zákazníky. Kdo vstoupí do obchodu Prink, nehledá jen výrobky a služby, ale i odbornou kompetenci osoby, kterou těžko potkáte v jiných, méně specializovaných, obchodních místech.   
Díky podpoře, kterou poskytuje mateřská firma, je každá osoba schopna stát se během několika týdnů specialistou Prinku díky tomu, že získá nástroje pro zvládnutí a získání základních znalostí v oboru a ohledně produktů.
Tou osobou se můžete po absolvování školícího programu, kterýje velmi rychlý a strhující ..... , stát i Vy!

Vyplňte formulář pro získání bližších informací o franchisingu Prink

Jméno příjmení (*)

Valore non valido
Adresa E-mail

Inserisci un indirizzo mail valido.
Okres, kde má být obchod otevřen (*)

Valore non valido.
Telefon (*)

Inserire un numero di telefono fisso o cellulare senza spazi o caratteri di separazione.
Obec, kde má být obchod otevřen (*)

Valore non valido.
Poznámky

Valore non valido.


Si prega di compilare il Captcha  • Proč je tak důležitá specializace? Open or Close

    Protože žijeme ve společnosi, která potřebuje specializaci v každém oboru činnosti, i v obchodě. Ne náhodou řetězce specializovaných obchodů rostou rychleji, než řetězce všeobecné a koncoví zákazníci oceňují schopnosti toho, kdo jim prodává produkt  nebo službu.

  • Může se stát každý specialistou Prinku? Open or Close

    Díky intenzivnímu školícímu programu může každý, během několika měsíců, i bez specifických schopností a předchozích zkušeností z oblasti tisku, získat potřebné znalosti a schopnosti a postavit se klidně před zákazníka v obchodě s kazetami, tiskárnami a službami, týkajících se tisku.

  • Jaká je možnost účastnit se školících kurzů, když jsme daleko od sídla firmy? Open or Close

    Školení probíhá  díky podpoře a informativním nástrojům na dálku,školení jsou vedena speciální operativní skupinou Prinku, která každý rok poskytne více než  1.000 školících kurzů, týkajících se specifických témat v oblasti produktů, obchodu a marketingu.